Mafiaroots Disclaimer

Mafiaroots.net spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mafiaroots.net.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Mafiaroots.net oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit.
Mafiaroots.net zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons intern via een admin.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mafiaroots.net en haar gebruikers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mafiaroots.net,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.